האקדמיה הישראלית לקרב מגע

1. פרטיות
1.1. מפעילת האתר, 'האקדמיה הישראלי לקרב מגע' (להלן: "האקדמיה") מתייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמשים והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. להלן מדיניות האקדמיה בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
1.2. מפעילת האתר לא תשתף ו/או תעביר לצד ג' כל פרט מפרטיו האישיים של משתמש ללא הסכמתו המפורשת.
1.3. על אף האמור, המשתמש מסכים כי מפעילת האתר תעביר לחברות כרטיסי האשראי מידע של המשתמש, לרבות שם מלא, מס' תעודת זהות, כתובת ומוצרים שרכש, לצורך עמידה בדרישות החוק בנוגע למניעת הלבנת הון, לרבות בקרת זהות משתמשים ומטרות החיוב. העברה כאמור תהיה לבקשת חברות כרטיסי האשראי או באופן יזום על ידי מפעילת האתר.
1.4. בעת שימוש באתר, נאספים באופן אנונימי ואוטומטי באמצעים טכנולוגיים פרטים מהמכשיר (נייד, מחשב וכו') ממנו המשתמש גולש באתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר ומפעילת האתר רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי משתמשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור המשתמשים באתר. המידע שיכול ויאסף באמצעים אוטומטיים טכנולוגיים הנם: כתובת IP, תאריך ושעת גלישה באתר, סוג וגרסת מערכת הפעלה ומיקום.
1.5. במסגרת השימוש באתר יאספו ויישמרו על ידי מפעילת האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי המשתמש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זיהוי, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, היסטוריית הרשמה לאימונים ואירועים של האקדמה, אישורים והצהרות רפואיות שיימסור משתמש והערות ומידע נוסף שנמסר במסגרת ההרשמה וקבלת שירותים מהאקדמיה. האקדמיה תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של המשתמש באתר ואספקת שירותים למשתמש (לרבות לאחר השימוש באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "Cookies" (כהגדרת מונח זה להלן).
1.6. האתר עשוי לבקש הרשאה לקריאת מיקומו של המשתמש וככל שמשתמש יאשר זאת – המידע אודות מיקומו עשוי להישמר על ידי מפעילת האתר לצורך משלוח הצעות רלוונטיות למשתמש ואספקת שירותי התאמה אישית וחיפוש על ידי המשתמש.
1.7. האקדמיה רשאית להקליט אימונים שיתבצעו באופן דיגיטלי/מקוון ולעשות בהם כל שימוש לצרכי הדרכה, שיווק ופרסום בכל מדיה, כל עוד אינם נעשים תוך פגיעה מכוונת בשמו הטוב או כבודו של אדם.
1.8. שימוש בפרטים אישיים של משתמש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר במצבים בהם הדין מחייב את מפעילת האתר למסור את המידע או אם מתעורר החשד שמשתמש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
1.9. מפעילת האתר תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד'. משתמש יהיה רשאי להודיע למפעילת האתר בכתב, או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור, על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה ומפעילת האתר תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
1.10. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרטיות") משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המצוי במאגר מידע (כהגדרת המונח בחוק הפרטיות) של האקדמיה או אצל מי שמחזיק עבורה במאגר המידע. משתמש רשאי אף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, בכפוף לחוק הפרטיות. ניתן לפנות אל האקדמיה בבקשות אלו באמצעות לשונית 'צור קשר' באתר או לפנות אל האקדמיה באמצעים המפורטים באתר או בתנאי השימוש.

2. עוגיות ("Cookies")
2.1. כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות ("Cookies" או "עוגיות") – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר (מחשב, טלפון נייד וכו'). העוגיות מאפשרות לאקדמיה או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש ולאפשר התחברות ושימוש נוח יותר באתר. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין, כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
2.2. מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש בכלים אנליטיים בכדי לנתח את שימוש המשתמש באתר, לרבות Google Analytics. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור עשוי להיות מאוחסן בשרתי החברה שתפעיל את שירותי האנליטיקה (כגון גוגל), לרבות כתובת ה-IP של המשתמש והעמודים בהם המשתמש גלש או עשה שימוש.
2.3. ישנן עוגיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר.
2.4. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר: www.allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.
2.5. מעצם שימושך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.

נוסח מעודכן ליום 29 בינואר 2021.

דילוג לתוכן