סניפים

ילדי גן

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 17:00-17:45

ימים: ו'
שעות: 14:00-14:45

כיתות א'-ג'

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 17:45-18:30

כיתות ב-ד

ימים: ו'
שעות: 14:45-15:30

כיתות ד'-ו'

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 18:30-19:15

חט"ב ותיכון

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 19:30-20:30

מבוגרים 18+

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 20:30-21:30

ילדי גן וכיתה א'

ימים: ב'
שעות: 17:00-17:45

כיתות ב'-ד'

ימים: א' ו-ד'
שעות: 17:30-18:15

כיתה ה'-ז'

ימים: א' ו-ד'
שעות: 18:15-19:00

חט"ב ותיכון

ימים: א' ו-ד'
שעות: 19:00-20:00

מבוגרים

ימים: ב' ו-ה'
שעות: 18:45-20:00

ילדי גן וכיתה א'

ימים: ג'
שעות: 17:00-17:45

כיתות ב'-ד'

ימים: ג'
שעות: 17:45-18:30

כיתות ה' ומעלה

ימים: ג'
שעות: 18:30-19:15

מדינה: USA, Atalanta

מדריכים: Toky and Bill Reed

מדינה: Portugal

מדריכים: Antonio Silva

מדינה: Spain, Utrera

מדריכים: Carlos Donaire Martinez

דילוג לתוכן